Kitten 2010 Notte & Lailoken

On june 22 2010 four new lives are born

notte03

Notte

Lailoken

Notte di Mezz’Estate EC Faerie Kiss Lailoken
2 males Seal Point, 1 Male Seal tabby e 1 Male Blu Tabby